TingByLing verkar för ”hjälp till självhjälp”. Våra leverantörer är alla småskaliga hantverkare som vi har direkt kontakt med. Tyvärr har våra leverantörer inte de ekonomiska förutsättningar som möjliggör att de kan certifiera sig, tex som Bra Miljöval, Svanenmärkt eller få den internationella Fair Trade-märkningen. Vi ställer därför inte det kravet utan vill vara en hjälp till ett bättre liv. Vi förhandlar inte priser med våra leverantörer utan betalar vad de begär.

Våra mål är dock högt ställda och vi arbetar kontinuerligt för att förbättra oss. Visst ska vi sikta mot stjärnorna, men vi tappar inte hoppet när vi landar i trädtopparna.
Fair trade
Våra leverantörer uppfyller kriterierna för fair trade (läs mer på http://fairtrade.se/om-fairtrade/kriterier); inget barn arbetar i verksamheterna, allt arbete sker under rimliga arbetstider och alla får en anständig lön. I de fall någon av våra leverantörer har anställda ska de ha inflytande och medbestämmande i sitt arbete och sin vardag.
Kontakt
Vi vill gärna veta om någon återförsäljare, leverantör eller produkt vi representerar inte håller de standards vi ställt upp. Det hjälper oss att bli ännu bättre. Maila oss på intebra@tingbyling.se eller kontakta oss på annat sätt Kontakt» .
Åtgärder
När vi ser att vår policy inte följs, strävar vi efter att i samarbete finna lösningar som rättar problemet. Endast när vi ser att viljan till förbättringar inte finns förbehåller vi oss rätten att avsluta samarbetet.
Miljö
Vi strävar efter en miljöprofil på stora delar av vårt sortiment, där material och tillverkning följer lokala regler. Vi ber våra leverantörer säkerställa att detta följs, och vi utför kontroller på plats såväl som vid leverans.

Vi uppmuntrar våra leverantörer att använda material och processer som minskar påverkan på miljön. Så långt tillbaka som våra leverantörer kan påverka i produktionskedjan, ska farliga kemikalier och miljöpåverkande material inte användas, vare sig vid tillverkning av smycken, wraps av bananfiber eller väskor.

I klädsortimentet finns våra Wraps från Filippinerna av handvävd bananfiber. Innevånarna i byar på norra Filippinerna lever av att producera materialet. Från stammen av vilda bananplantor får man fibrer som tvinnas till tråd, färgas och vävs för hand - allt enligt ekologiska principer där även de flesta färgerna är rena naturprodukter. Där så är möjligt vill vi att våra produkter är färgade med naturfärger utan otillåtna tillsatser.

Våra väskor tillverkas i återvunnet material, skräp från gatan eller stuvbitar från fabrik som annars skulle hamna på sopberget eller brännas. Allt rengörs väl och bearbetas för hand. Här handlar själva kooperativets arbete både att skapa en renare miljö tillika att vara ett sätt för många kvinnor att tjäna pengar och i och med detta möjliggöra för alla barn att gå i skolan.

Våra smycken nickeltestas. Halten av bly och kadmium ska understiga de gränsvärden i metallegeringar som EU satt upp, vilket våra leverantörer känner till. Våra leverantörer och producenter finns huvudsakligen utanför EU, varför deras lokala regler ser annorlunda ut.